Giờ làm việc

24h/24h

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ đặt hàng Hải Phát Logistic sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của Hải Phát Logistic để thanh toán các đơn hàng, ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của Hải Phát Logistic, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng ...